เอกสารใช้เช่ารถ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์1