เงื่อนไขการเช่ารถ

  • ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้ขับขี่รถเช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
  • เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง
  • ส่งรถคืนเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
  • เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็น 1 วัน
  • เงินประกัน 5,000 – 10,000 บาท ต่อรถเช่า 1 คัน