วิธีการเช่ารถ

  • โทรจองรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • โอนเงินชำระค่ามัดจำบางส่วน พร้อมโทรแจ้ง 090-2744536, 094-5932003
  • ชำระเงินค่าประกัน 5,000-10,000 บาท
  • รับรถเช่าตามจุดที่นัดหมาย
  • คืนรถ พร้อมรับเงินค่ามัดจำคืน